Zwierzęta

Każdego roku na potrzeby przemysłu spożywczego zabijanych jest około 56 miliardów zwierząt (jest to średnia z danych FAO z lat 2003-2007). Liczba ta nie obejmuje ryb ani innych zwierząt morskich, które w statystykach nie występują jako jednostki, lecz przeliczane są na tony.

W Polsce zabija się 470 mln zwierząt rzeźnych rocznie – czyli prawie tysiąc zwierząt w każdej minucie.

Nie trudno jest sobie wyobrazić, że sprostanie takiemu popytowi na mięso wiąże się nie tylko z ogromnym zanieczyszczeniem środowiska co z niewyobrażalnym cierpieniem. Ogromny ścisk, izolacja od otoczenia, smród, hałas, skrajne temperatury, atakowanie się zwierząt nawzajem, a nawet kanibalizm, choroby, koszmar każdego dnia ich życia. Nie wspominając o transporcie do rzeźni, który dla wielu zwierząt jest pierwszym i ostatnim kontaktem z naturalnym kolorem nieba czy słońcem.

Czy to nie dziwne, że pewne zwierzęta traktujemy na równi z członkami rodziny, a inne naszymi codziennymi wyborami w sklepie skazujemy na okrutny los?

Świnie

Według naukowców świnia dysponuje intelektem porównywalnym do pięciolatka, co zarazem stawia ją w czołówce świata zwierząt (klasyfikuje się ją obok szympansów, delfinów, szczurów, słoni i psów). Zwierzęta te widzą świat w kolorze, zdolne są do tworzenia skomplikowanych więzi emocjonalnych. Świnie obdarzone są także bardzo dobrą pamięcią oraz zdolnością abstrakcyjnego myślenia (Badania nad inteligencją świń)

Naturalnie świnie dożywają około 30 lat. Na rzeź w przemysłowej hodowli trafiają trzy miesięczne prosiaczki.

Krowy

To jedne z najwrażliwszych i przyjacielskich zwierząt jakie znamy. Ich język znaków i gestów jest bardzo rozbudowany. Badania naukowe wykazały, że krowy posiadają imponującą pamięć. Żyjąc w stadzie, jedna krowa potrafi rozpoznać ponad 100 innych. Chętnie liże te, z którymi jest szczególnie związana, okazując w ten sposób swoją troskę.

W opiece nad cielęciem matkom często pomagają ich własne matki. Krowy bez problemu zapamiętują drogę do domu i zawsze potrafią dotrzeć z powrotem do swoich ulubionych miejsc. Są pamiętliwe, nie zapominają, jeżeli same zostaną zranione lub ktoś z ich rodziny.

Krowy bardzo przeżywają rozłąkę od swojej rodziny i towarzyszy. Szczególnie silna jest więź matki i cielęcia. John Avizienius, przedstawiciel naukowy organizacji RSPCA zaobserwował, że gdy cielak został zabrany matce, przez sześć tygodni wracała ciągle do miejsca, gdzie po raz ostatni widziała swoje dziecko. Ciągle wpatrywała się w to miejsce, jeśli nie mogła być tam obecna fizycznie. Uporczywie mucząc, starała się przywołać je do siebie.

Krowa, podobnie jak i inne ssaki musi zajść w ciążę, aby miała laktację. Mleko jest wydzieliną gruczołową przeznaczoną dla nowo narodzonego niemowlęcia. Cielaki traktuje się jako produkt uboczny w produkcji mleka i zabija się je w rzeźni na cielęcinę. Krowę natomiast wykorzystuje się jako maszynę do mleka, podłączając do jej wymion maszyny ściągające mleko. Krowy mleczne są rezultatem selekcji genetycznej, której celem jest uzyskanie dużych ilości mleka o dużej zawartości tłuszczu.

Kury

Wydawać by się mogło, że kury mają przysłowiowy „ptasi móżdżek”. Nic bardziej mylnego. Niedawne badania behawiorystów zwierzęcych z Uniwersytetu Macquarie w Australii wykazały, że zdolności do skutecznego myślenia i podejmowania decyzji w sytuacjach nieprzewidywanych u kur, tzw. inteligencja kognitywna, przewyższa podobne zachowania u kotów i psów. Kury rozumieją wyszukane koncepcje intelektualne, uczą się obserwując siebie nawzajem, demonstrują samokontrolę, martwią się o przyszłość, a nawet dzielą wiedzę kulturalną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

W swoim naturalnym otoczeniu (a nie są nim przemysłowe hodowle) kury formują skomplikowane hierarchie społeczne. Każda kura zna swoje miejsce na drabinie społecznej i rozpoznaje twarze i stopnie hierarchii nawet 100 towarzyszy i towarzyszek. Ludzie, którzy spędzili trochę czasu z kurami wiedzą, że każdy ptak ma swoją osobowość, która nie jest bez związku z poziomem w hierarchii: niektóre ptaki są towarzyskie i nieustraszone, podczas gdy inne są bardziej nieśmiałe i czujne; niektóre kury lubią towarzystwo ludzi, podczas gdy inne są gburowate lub nawet nieco agresywne. Tak jak psy, koty i ludzie, każda kura to indywidualna jednostka z wyraźną osobowością.

Więcej o inteligencji i psychologii zwierząt: